Tirgwynt WIND FARM

About us

Home
Project Overview
Facts & Figures
Location
Community Updates
Latest News
About us

 

Project Contact Details


Molly McDonald
Tirgwynt Wind Farm
Hanover House 47 Corn Street Bristol BS1 1HT

Email: info@belltownpower.com

Tel: +44 117 303 5217

Wind Prospect is Project Manager for the construction phase of Tirgwynt wind farm, on behalf of owner Awel Newydd Cyf.

Wind Prospect is an independently-owned service provider for the global renewable energy market. From initial site feasibility and energy resources services through to technical due diligence, construction project management and asset management, our team of over 200 experts has supported developers, investors, funders and owners for over two decades.

With more than 20 years expertise in all aspects of wind, offshore wind and solar farm design, permitting, construction, operation and commercialisation, Wind Prospect’s multi-disciplinary teams have unsurpassed practical experience and are renowned for providing the detailed technical advice that helps clients to deliver projects.

To date Wind Prospect has played a leading role in the development of over 3,300MW of renewable energy projects worldwide and has grown to be a pioneering renewable energy company employing over 200 specialists.

All our projects have been developed either at our own risk or with joint venture partners. Two-thirds of our consented projects have or will be constructed by Wind Prospect's engineering team.

To find out more about us and hear our latest news, visit our website, find us on LinkedIn, and follow us on Twitter @WindProspectLtd.

Amdanom ni

Wind Prospect yw’r Rheolwr Prosiect ar gyfer cyfnod adeiladu fferm wynt Tirgwynt, ar ran y perchennog Awel Newydd Cyf.

Mae Wind Prospect, sydd dan berchnogaeth annibynnol, yn cynnig gwasanaeth i’r farchnad ynni adnewyddadwy yn fyd-eang. O wasanaethau yn archwilio dichonoldeb a’r adnoddau ynni dechreuol ar y safle i’r diwydrwydd dyladwy technegol, rheoli prosiectau adeiladu a rheoli asedau, mae ein tîm o dros 200 o arbenigwyr wedi cefnogi datblygwyr, buddsoddwyr, cyllidwyr a pherchnogion ers dros ddau ddegawd.

Mae gan Wind Prospect dros 20 mlynedd o arbenigedd ym mhob agwedd ar ffermydd gwynt, ffermydd gwynt ar y môr a ffermydd solar, o’u dylunio, cael caniatâd, eu hadeiladu, eu gweithredu a’u masnacheiddio. Mae gan dimau aml-ddisgyblaethol Wind Prospect brofiad ymarferol heb ei ail ac mae ganddynt enw rhagorol am roi’r cyngor technegol manwl sy’n helpu cleientiaid i gyflawni prosiectau.

Hyd yma mae Wind Prospect wedi bod â rhan flaenllaw yn y gwaith o ddatblygu dros 3,300MW o brosiectau ynni adnewyddadwy ledled y byd ac mae wedi tyfu i fod yn gwmni ynni adnewyddadwy arloesol sy’n cyflogi dros 200 o arbenigwyr.

Mae ein holl brosiectau wedi’u datblygu ar ein menter ein hun neu ar y cyd â phartneriaid. Mae, neu bydd, dau o bob tri o’n prosiectau sydd wedi cael caniatâd yn cael eu hadeiladu gan dîm peirianneg Wind Prospect.

I gael gwybod rhagor amdanom ac i glywed ein newyddion diweddaraf, ewch i’n gwefan, dewch o hyd i ni ar LinkedIn, a dilynwch ni ar Twitter @WindProspectLtd.

Tirgwynt

Copyright © 2017 - Wind Prospect Ltd

Content Management System and Database Design BristolContent Management System and Database Design Bristol