Tirgwynt WIND FARM

Location

Home
Project Overview
Facts & Figures
Location
Community Updates
Latest News
About us

 

Project Contact Details


Molly McDonald
Tirgwynt Wind Farm
Hanover House 47 Corn Street Bristol BS1 1HT

Email: info@belltownpower.com

Tel: +44 117 303 5217

Tirgwynt Wind Farm is located near Carno in Powys, Wales.

The 12 turbines will total 24.6 megawatts (MW) of installed capacity and each have a height of 115m from ground to the tip of the blade when in an upright position. The turbine locations are shown on the map below.

Lleoliad

Mae Fferm Wynt Tirgwynt wedi’i ‘leoli ger Carno ym Mhowys yn y Canolbarth.

Bydd gan y 12 tyrbin gyfanswm capasiti gosodedig o 24.6 megawat (MW) a bydd pob un ohonynt yn mesur 115m o ran uchder o’r ddaear i flaen y llafn uchaf ar ôl eu codi. Mae lleoliadau’r tyrbinau wedi’u dangos ar y map isod.

Copyright © 2017 - Wind Prospect Ltd

Content Management System and Database Design BristolContent Management System and Database Design Bristol